KULKA kevadvoor 2014

Projekti nimi: Muhu rahvariide komponentide prototüüpide valmistamine

2014.aasta kevadel saime ERKL-lt meeldiva kutse osaleda Tallinna Kunstihoones laulu- ja tantsupeoga samaaegselt toimuval näitusel ornaMENTAALNE, kus tutvustati parimate Eesti kunstnike ja käsitööliste loomingut. Meie Muhu meistrite poolt oli näitusel eksponeeritud 40 imekaunist käsitööd – 20 paari pätte ja 20 paari kirjatud ning tikitud rahvariide sukki.
Kuna nende esemete valmistamine on väga aja-ja töömahukas, kirjutasime taotluse KULKA-le saamaks toetust, et innustada inimesi näidistöid tegema.
Projekti rahastuse 1500 € toel saime seltsile soetada 7 paari pätte ja 8 paari sukki. Kõigi näitusel osalenud tööde hulgast valisime välja parimad, mis edaspidi jäävad toimuvate koolituste töönäidisteks ja näituste eksponaatideks.