Tegevusaruanne 2015

Olulisemad ettevõtmised

Jaanuar

 • 03.- juhatuse koosolek- toimumise koht seltsi ruum Liival (ka järgnevatel üritustel, kui toimumiskohta pole lisastud)
 • 10.-14.- praktikant seltsi juures, juhendajad Asta Sepp ja Mai Meriste
 • 13.- juhatuse töökorralduse kinnitamine, ülevaade raamatupidamisest ja poe tegevusest suvehooajal
 • 20.- 2014.a tegevusaruande analüüs, hindamine ja kinnitamine
 • 27.- valla auhindadele kandidaatide esitamine vabariigi aastapäevaks
 • Projekti kirjutamine Rahvakultuuri Seltsi projektivooru rahvariiete näituse „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ korraldamiseks suvel Muhu päevade raames
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel

Veebruar

 • 03.- 05.- seltsi tegevust tutvustava ppt-esitluse tegemine
 • 03.- nominentide esitamine seltsi käsitööauhinna saamiseks
 • 07.- ERKL volikogu Tallinnas, seltsi tegevust tutvustav ppt-esitlus
 • 10.- koolitus seltsile soetatud õmblusmasinate kasutamise võimalustest
 • 17.- seltsi käsitööpreemia väljaandmine- Sirje Tüür
 • 17.- mänguasjade õmblemine- unelambad
 • 23.- käsitööpreemia üleandmine Muhu valla pidulikul EV aastapäevaaktusel
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel

Märts

 • 04.- paberi tegemise õpituba
 • 17.- juhatuse nõupidamine
 • 24.- seltsi põhikirjas paranduste tegemine, registreerimine ja allkirjastamine.
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel

Aprill

 • 01.- seltsi üldkoosolek
 • 11.- osalemine messil Maale Elama Tallinnas Kalevi Spordihallis
 • 14.- infotund seltsi liikmetele “FIEde raamatupidamine ja maksustamine. Võimalikud lepinguvormid.“, esineja raamatupidaja Liia Saaremäel
 • 15.- Mare Viik RAM Kooli õpilastega Muhu muuseumis Muhu rahvariideid uurimas, loengupidaja Asta Sepp
 • 18.- külas Raplamaa kultuuritöötajad, seltsi tegevuse tutvustamine, ppt
 • 21.- valmistumine müügiperioodiks- poe koristamine ja kujundamine
 • 28.- valmistumine müügiperioodiks- sisekorraeeskirjad, koostöölepingute allkirjastamine
 • Messi Maale Elama loteriiauhindade valmistamine Muhu Vallavalitsusele
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
 • Alates 30.- … avatud seltsi käsitööpood

Mai

 • 04.- juhatuse koosolek
 • 12.- kevadlaada ettevalmistamine
 • 16.- Muhu kevadlaat Hellamaa staadionil, küpsetamine ja kohviku pidamine
 • 26.- juhatuse koosolek
 • 27.- külas 50 inimest Vana-Pärnu Seltsist , seltsi tegevuse tutvustamine, ppt
 • 30.-31.- osalemine Türi toimuvatel käsitööpäevadel
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
 • sukkade ja pättide kokkukogumine Dublini näituseks
 • avatud seltsi käsitööpood

Juuni

 • Esemete kokkukogumine rahvariiete näituseks, komplekteerimine
 • 17.- 19.- Muhu rahvariiete näituse „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ kujundamine ja ülespanek, selgitavate tekstide koostamine
 • 20.- 24.- näitus „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ Muhu päevade raames
 • 20.- 27.- ühiskangakudumine Piiril Muhu päevade raames- kaltsuvaip
 • avatud seltsi käsitööpood

Juuni- aug

 • keraamika õpitoad Jüri-Jaani Talustuudios, korraldaja Marget Tafel

Juuli

 • 2.- 5.- rahvariiete näituse „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ pikendatud lahtiolek
 • 14.- Näituse pidulik lõpetamine, asjade tagastamine omanikele
 • 20.- külalised Jõgevamaalt Härjanurme külaseltsist, tegemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine
 • sponsorlus- ülemuhumaalise tennisevõistluse auhinnad
 • projekti aruande kirjutamine
 • avatud seltsi käsitööpood

August

 • 02.- Muhu käsitöö õpituba 22 rootslasele: rahvuslikud paelad ja seelikuaiad
 • 30.- osalemine Haapsalu pitsipäeval, Muhu pitsi õpitoa korraldamine. Koolitajad Alliki Oidekivi, Piret Lember ja Asta Sepp.
 • Muhu sukad ja pätid Iirimaal käsitöönäitusel
 • avatud seltsi käsitööpood

September

 • 9.- 10.- Muhu tite mütsi tegemine Triinu uues töötoas, juhendajad Triinu Traumann ja Alliki Oidekivi
 • 19.- 20.- seltsi õppereis Läti Vabariiki
 • 22.- ERKL juhatus Muhus, nõupidamine
 • 26.- sügislaat Hellamaal- kohviku pidamine, võistlusmängud
 • 28.- pannoo õmblemine
 • motiivide tikkimine ja õmblemine pannoo jaoks Muhu vallale 25. juubeli kingituseks
 • sponsorluse korras auhindade valmistamine Orissaare muusikafestivalile „Võluhääl“
 • projektide aruannete kirjutamine
 • valmistumine mardilaadaks
 • …- 27.- avatud seltsi käsitööpood

Oktoober

 • 01.- selts astub Muhu Turismiassotsiatsiooni liikmeks
 • 02.- seltsiliste ühiskingituse- Muhu tikandiga pannoo üleandmine Muhu valla juubelipeol
 • 13.- Piret Lemberi ja Triinu Traumanni uue käsitöötoa külastamine seltsiga
 • 24.- Meistrikojad Üle Maa. Vilditud prosside valmistamine ja kaunistamine. Näitus viltimise võimalustest. Juhendajad Kaia Veskimeister ja Stive Valdmets.
 • 27.- seltsi 2016.a tööplaani visioonid
 • fotod ja tekst seltsi kohta Muhu turismiassotsiatsiooni poolt väljaantavasse voldikusse
 • valmistumine mardilaadaks

Oktoober- november

 • neljapäevased näputööõhtud Hellamaa külakeskuses, korraldaja MTÜ Hellamaa Maanaiste selts

November

 • 04.- inventari kokkupanek mardilaadale
 • 5.- 8.- osalemine Mardilaadal Saku Suurhallis
 • 7.- sõidu organiseerimine kõigile soovijatele Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadale
 • 10.- kokkuvõtete tegemine suvisest müügiperioodist ja mardilaadast
 • Õpitoad Hellamaa külakeskuses – Hellamaa Maanaiste selts

Detsember

 • 1.- 2.- Anu Pingi mentorkoolitus „Etnograafilised silmkoelised esemed“
 • 14.- jõulumüügi väljapanek
 • 15.- seltsi jõulupidu Kuressaares- pidulik õhtusöök Suure Tõllu restoranis, kingipakkide jagamine, Annely Peebo ja Jassi Sahharovi kontsert Laurentiuse kirikus
 • 19.- heategevuslikust loteriist osavõtt Auriga kaubanduskeskuses puudega lapse, muhulase Matilda Nau toetuseks
 • 16- 23.- käsitöö näitusmüük seltsi ruumis
 • 21.- jõulukinkide üleandmine Muhu hooldekodu 51 elanikule

Koostöö teiste institutsioonidega
Käsitööselts Oad ja Eed teeb koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa Külakeskus, Liiva Lasteaed, Muhu Hooldekodu, Saaremaa Kunstistuudio, Muhu Puidukoda ja Orissaare Muusikakool. Vastu on võetud külalisi Eesti teistest piirkondadest. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka „suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Kuulume liikumisse Kodukant. Sel aastal astusime ka Muhu Turismiassotsiatsiooni liikmeks. Suurt huvi on pakkunud ERKL poolt korraldatud üritused ja koolitused. 

Hinnang 2015. aasta tegevusele
Selle aasta suuremaks ettevõtmiseks oli Muhu rahvariiete näituse „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ korraldamine. Kokku oli näitusel esitletud 180 eset: kindlast ajastust pärit 20 rõivakomplekti mannekeenidel ja stendidel ning ohtralt üksikesemed. Komplektidele olid juurde lisatud selgitavad tekstid esemete päritolu ja ajaloolise tausta kohta ning giidid andsid täiendavaid seletusi. Näituse populaarsuse tõttu pikendasime selle lahtiolekuaega 4 päeva võrra.
Jätkasime töötubade ja koolituste läbiviimist nii muhulastele kui ka külalistele. Huvi seltsi tegemiste vastu oli endiselt suur ja liikmeskond arvukas. Igal nädalal saime kokku, välja pakutud üritustel osales palju huvilisi. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine.
Viis kuud aastas- jüripäevast mihklipäevani, oli avatud meie seltsi käsitööpood Liival, mis nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks ning turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu Muuseumiga.
Jätkus seltsi ruumi sisustamine ning selle tarbeks projektide kirjutamine. Projekti rahade toel toimus ka sellesuvine käsitöönäitus, mis oli kokku avatud 9 päeva ja ja kõigile huvilistele tasuta.
Piisavalt aega ei jätkunud seltsi 20. juubeliks valmistumiseks: kogumiku jaoks materjali kogumiseks ja seltsi kroonika kokkupanekuks. Ka mitmed õpitubade korraldamise ideed jäid teostamata. Need tegemised jäävad 2016. aasta plaanidesse.
Aastaga võib siiski rahule jääda.

2016. aasta tegevusplaan

Olulisemad ettevõtmised

 • Jaan- mai- projektide kirjutamine seltsi ruumi sisseseade täiendamiseks ning seltsi ajalugu ja tegevust kajastava raamatu väljandmiseks
 • Jaan- aprill- seltsi kroonika kokkupanek seltsi 20. juubeliks, materjali kogumine
 • Jaan- dets- seltsi liikmete poolt õpitubade korraldamine erinevate töövõtete tutvustamiseks, toimumise koht seltsi ruum Liival.
 • Jaan- mai- Muhu seeliku kanga kudumine seltsi ruumis
 • Veebr- seltsi käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
 • Jaan- dets- iganädalased seltsiliste kokkusaamised, toimumise koht seltsi ruum Liival
 • Veebr- dets- väliskoolitajate tellimine kursuste ja õpitubade korraldamiseks (portselanimaal, taaskasutus, Rootsist pärit võtted kangastelgedel kudumiseks jt), toimumise koht seltsi ruum Liival
 • Aprill- juubeliüritused „ Käsitööselts- 20“
 • Mai- sept- seltsi käsitööpoes müügi korraldamine, toimumise koht käsitööpood Liival
 • Juuni- kangastelgedel kootud vaipade konkursi ja näitus-müügi „Triibuline Muhu“ korraldamine Muhu päevade raames, toimumise koht seltsi ruum ja Piiri taaskasutuskeskus
 • Sept- mihklipäevalaat, toimumise koht Liiva Kaubahoov
 • Nov- mardilaadal osalemine, toimumise koht Saku Suurhall
 • Dets- kingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele
 • Dets- käsitöönäitus- jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.
 • Dets- seltsi jõulupidu