Tegevusaruanne 2014

Olulisemad ettevõtmised

Jaanuar

 • 07.- juhatuse koosolek- toimumise koht seltsi ruum Liival (ka järgnevatel üritustel, kui toimumiskohta pole lisastud)
 • 14.- seltsiliste jõulupidu taliharjapäeval Muhu restoranis
 • 21.- juhatuse töökorralduse kinnitamine
 • 21.- 2013.a tegevusaruande analüüs, hindamine ja kinnitamine
 • Projekt ruumi sisustamiseks vajaliku inventari soetamiseks- mööbel, õmblusmasinad

Veebruar

 • Mänguasjade õmblemine suveks poodi müügile
 • 14.- 15.- projektikirjutamise koolitus I moodul- osalejad Ivi ja Kaia
 • 20.- seltsi käsitööpreemia väljaandmine- Ain Kollo
 • Motiivide tikkimine ja õmblemine pannoo jaoks Muhu hooldekodu avamise puhuks

Märts

 • 06.- osalemine käsitööliste infopäeval Kuressaare Maavalitsuses
 • 06.- osalemine Anu Raua näituse avamisel Kuressaares
 • 07.- Tüdrukute päev Muhu Põhikoolis, käsitöötubade korraldamine
 • 15.- 16. – projektikirjutamise koolitus vallas- II moodul
 • Projekti kirjutamine vallale suvise näituse toetuse saamiseks
 • 22.- osalemine Ida- Saaremaa käsitööpäevadel
 • 29.- 30.- Veinika Västriku kangakudumise mentorkoolitus „ Lõime ülespanek ja erinevad kangastelgedel kudumise tehnikad“

Aprill

 • 01.- seltsi üldkoosolek
 • 02.- osalemine Anu Raua nöörvaipade tegemise koolitusel Kuressaare Kunstistuudios
 • 04.- Osalemine Muhu Kultuuri ümarlaual Vanatoa turismitalus- valla tööplaani kooskõlastamine
 • 05.- Veinika Västriku kangakudumise mentorkoolituse II moodul
 • 08.- seltsi kingituse- tikitud seinapannoo üleandmine Muhu Hooldekodu avamisel
 • Projekti kirjutamine Kultuurkapitalile näidiskäsitööesemete soetamiseks seltsile
 • Sukkade ja pättide valmistamine suviseks näituseks Ornamentaalne
 • Messi Maale Elama auhindade valmistamine Muhu Vallavalitsusele
 • Alates 20.- … avatud seltsi käsitööpood
 • 28.- Kadi Pajupuu mentorkoolitus „Käsitöökaupluste ja väljapanekute kujundamine“

Mai

 • 17.- Muhu kevadlaat Kaubahoovis, kohviku pidamine
 • 19.- lasteaialaste vastuvõtt seltsi ruumis, käsitöö õpitoa korraldamine
  Juuni
 • Esemete kokkukogumine suureks Muhu näituseks
 • 04.- kudumise õpitoa „Muhu traditsioonilisi kudumisvõtteid“ korraldamine taanlastele
 • 10.- esemete kokkukogumine ja konkurss saatmiserks Tallinna näitusele Ornamentaalne
 • 16.- 17.- külas jaapanlane- kirjanik, intervjuu andmine tema raamatu jaoks ja tikkimiskoolitus
 • 18.- 20.- Muhu näituse kujundamine ja ülespanek
 • 21.- näituse pidulik avamine
 • 21.- 29.- Suur Muhu käsitööliste ülevaatenäitus Ajast Aega Ajatu Muhu põhikoolis
 • 29.- näituse pidulik lõpetamine, auhindade ja preemiate jagamine, sponsorite tänamine
 • 28. juuni- 29. juuli- osalemine näitusel ornamentaalne Tallinna Kunstihoones
  Juuni- aug
 • Meistrite aasta näitused Liival käsitööpoes

Juuli

 • 11.- tikkimise õpitoa koraldamine hollandlastele
 • 14.- Muhu näituse CD-d 2 erinevalt fotograafilt, materjali paljundamine
 • 19.- Kiikla rahvamaja seltsi Maadaam vatuvõtt, tikkimise õpitoa korraldamine
 • 22.- Loksa seltsi Rannamännid vastuvõtmine, tegemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine

September

 • 6.- 7.- seltsi õppereis Lõuna-Eestisse
 • 10.- kudumise õpitoa korraldamine taanlastele- 22 in
 • 27.- Mihklipäevalaat, kohviku pidamine
 • Projektide aruannete kirjutamine
 • Valmistumine mardilaadaks

Oktoober

 • 9.- 12.- osalemine Mardilaadal Saku Suurhallis
 • 11.- sõidu organiseerimine kõigile soovijatele Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadale
 • 13.- seltsi auhinna vastuvõtmine maavanema vastuvõtul- kõige koolitussõbralikum organisatsioon maakonnas 2014
 • 25.- üle-eestiline meistrite õpikoda- nahkehistöö- prosside ja võtmehoidjate valmistamine

November- detsember

 • 25.- seltsi ruumi valmispanek jõulumüügiks

Detsember

 • Jõulukinkide valmistamine vanadekodule- sokkide tikkimine
 • 16.- seltsi jõulupidu Kuressaares- pidulik õhtusöök restoranis Grand Rose, kingipakkider jagamine, Maarja- Liis Ilusa ja Koit toome kontsert
 • 13.- 23.- käsitöö näitusmüük seltsi ruumis

Koostöö teiste institutsioonidega

Käsitööselts Oad ja Eed teeb ulatuslikku koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa Külakeskus, Liiva Lasteaed, Muhu Hooldekodu, Saaremaa Kunstistuudio, Muhu Puidukoda, mandrimaalt Kiikla rahvamaja selts Maadaam ning Loksa selts Rannamännid. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka „suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Meie liikmed on osa võtnud Saaremaal tegutsevate käsitööühenduste koolitustest ja nende korraldatud üritustest. Kuulume liikumisse Kodukant ja osaleme ka nende ettevõtmistes. Suurt huvi on pakkunud EKKL poolt korraldatud üritused ja koolitused.

Hinnang 2014. aasta tegevusele

Selle aasta tippsündmuseks võib kindlasti pidada suure ülemuhumaalise käsitööliste ülevaatenäituse Ajast Aega Ajatu korraldamise, kus oli eksponeeritud Muhu saare käsitööliste 10 viimase aasta tööd- kokku ligi 600 eksponaati 130 meistrilt. Lisaks osalesime Tallinna Kunstihoones toimunud näitusel Ornamentaalne. Väga palju oleme läbi viinud töötube ja koolitusi nii muhulastele kui ka välismaalastele. Selle tõttu sai meie selts ka tunnustuse- kõige koolitussõbralikum organisatsioon Saare maakonnas 2014. Tänu laiapõhjaliste ürituste korraldamisele on huvi seltsi tegemiste vastu hüppeliselt suurenenud, liikmete arv on kasvanud kolmandiku võrra- 26-ni. Iganädalastel kokkusaamistel on alati palju osalejaid, välja pakutud üritustel lai kandepind. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine. Seltsi käsitööpood Liival (avatud jüripäevast mihklipäevani) on hea väljund meistritele oma toodangu turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida. Poe ruumides saab korraldada ka seltsiliste käsitöönäitusi.
Seltsi liikmed on aktiivselt osa võtnud teistes paikkondades toimuvatest üritustest ning võõrustanud teisi seltse.
Kel aastal oleme suhelnud paljude teiste rahvustega: hollandlaste, ameeriklaste, taanlaste, jaapanlastega, korraldanud neile koolitusi ja presentatsioone. Korduvalt käidi meie meistrite õpitubasid ja käsitööpoes toimuvat jäädvustamas.
Saime eelmise aasta lõpus seltsile oma ruumi, mis nõudis sisustamist ja töövahendite (kangasteljed jm) ülespanemist, et selles aktiivset seltsitegevust arendada. See oligi selle aasta prioriteet: projektide kirjutamine, töövahendite soetamine, koolituste ja õpitubade läbiviimine, kogukonnale kasulik laiapõhjaline tegevus. Kokku saime rahastuse 3 projektile, mille toel on seltsi ruumis nüüd kööginurk koos kaasaegse sisseseadega ning tegevuseks vajalik mööbel ning tarvikud. Lisaks ostsime ka 2 õmblusmasinat. Projekti rahade abil korraldasime ka suvise käsitöönäituse, mis oli avatud 9 päeva ja ja kõigile huvilistele tasuta. Kokkuvõtvalt võib öelda, et viisime plaanitu ellu ja jõudsime rohkemgi.

2015. aasta tegevusplaan

Olulisemad ettevõtmised

 • Jaan- mai- projektide kirjutamine ruumi sisustamise lõpule viimiseks ja tehniliste vahendite soetamiseks, ruumi sisseseade täiendamiseks; seltsi ajalugu ja tegevust kajastava raamatu väljandmiseks
 • Jaan- dets- seltsi kroonika kokkupanek seltsi 20. juubeliks, materjali kogumine
 • Jaan- dets- seltsi liikmete poolt õpitubade korraldamine erinevate töövõtete tutvustamiseks, toimumise koht seltsi ruum Liival.
 • Veebr- seltsi käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
 • Veebr- aug- riidest mänguasjade valmistamine müügiks käsitööpoes, toimumise koht seltsi ruum Liival
 • Veebr- dets- väliskoolitajate tellimine kursuste ja õpitubade korraldamiseks (portselanimaal, taaskasutus, Rootsist pärit võtted kangastelgedel kudumiseks jt), toimumise koht seltsi ruum Liival
 • Mai- sept- seltsi käsitööpoes müügi korraldamine, toimumise koht käsitööpood Liival
 • Juuni- käsitöönäituse korraldamine Muhu valla juubelipidustuste ja Muhu päevade raames, toimumise koht seltsi ruum ja kohvik Muhu Ühisturunduskeskuses
 • Juuni- aug- seltsi liikmete käsitööde isikunäitused, toimumise koht käsitööpood Liival
 • Sept- mihklipäevalaat, toimumise koht Liiva Kaubahoov
 • Nov- mardilaadal osalemine, toimumise koht Saku Suurhall
 • Dets- kingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele
 • Dets- käsitöönäitus- jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.