Seltsi ajalugu

Muhu Käsitööselts Oad ja Eed
MTÜ Muhu käsitööselts Oad ja Eed tegutseb aastast 1996, asutajaliikmeid oli seitse, praegu on liikmeid 23. Seltsi eesmärgiks on rahvusliku käsitöö, eriti Muhus ajalooliselt viljeletud käsitöövaldkondade ja –võtete elujõulisena hoidmine: õppimine ja õpetamine, tutvustamine ja populariseerimine. Oleme regulaarselt korraldanud erinevaid kursuseid (telgedel kudumine, nahkehistöö, vana Muhu tikand, roosimine, Muhu naise tanude valmistamine jpt), kus lisaks seltsi liikmetele osaleb ka palju käsitööst huvitatud muhulasi.

käsitöö ajalugu
Autor: Ivi Moon

Käsitööselts on oma tegevusaastate jooksul aktiivselt kaasa löönud erinevatel valla üritustel, igal aastal läbi viinud mitmeid töötubasid, heategevuslikus korras valmistanud Muhu lasteaiale rahvariided, kingitused ja meened Laulumaia võistluse jaoks ning Saarte Laste folklooripäevadel osalejatele. Traditsiooniks on saanud jõulukingituste tegemine Muhu Hooldekodu elanikele, valla Mihklipäeva laadal osalemine ja erinevate toitude/ hoidiste konkursside läbiviimine jne.

2010. aastal korraldasime koostöös Eesti Käsitööliiduga Muhus käsitööpäevad, millest võttis osa üle 100 huvilise erinevatest Eesti maakondadest, loomulikult ka muhulased. Muhu päevadel on selts välja pannud käsitöönäitusi, korraldanud õpitubasid. Sügiseti oleme osalenud Tallinnas Mardilaadal ja Helsingi Mardilaadal oleme osalenud kolm korda.

Suhtleme ja vahetame kogemusi ka teistes Eesti piirkondades tegutsevate käsitööühendustega. Seltsil on väga hea koostöö kohalike eakate käsitöömeistritega, kes on aidanud läbi viia traditsioonilise Muhu käsitööga seotud kursuseid ja andnud edasi oma oskusi. Käsitööseltsi järelkasvuks on Muhu Põhikoolis tegutsev tikkimisring.

Käsitööseltsi nimi Oad ja Eed on vanad Muhu mehe ja naise nimed, valides nimed uskusime, et ka mehed liituvad klubiga. Liikmed on kõik hetkel naised, veel! Muhus on meie käsitööpood avatud kevadest sügiseni. Enamus meie kaubast on Muhu tikand erinevatel toodetel.