Muhu tikand

Pärast ristpiste perioodi on Muhu tikandiks kujunenud eelkõige lilltikand – sünniajaga umbes 1910 – 20. Erinevus algusaegade ja tänapäeva tikandi välimuse vahel on päris suur.

Lilltikand üldiselt kandis Eestimaal kõigepealt saksapärast nimetust kirjutikandus (buntstikerei), seejärel lillkiri. Muhus öeldi algul lankimine (pikkade hõredate pistetega õmblemine), hiljem roosimine ja tänapäeval tavatsetakse pea kõike lilleliseks tikitut nimetada Muhu tikandiks.
20. sajandi algusaastatel käisid Muhu vallalised noored naised Läänemaal ja Pärnus tööl. Tutvuti ka kohaliku käsitööga. Sel perioodil olid Läänemaal juba lilltikandis punasepõhjalised tekid-vaibad olemas, mis muhulastele muljet avaldasid. Esimesed Muhusse jõudnud tekid olidki Läänemaa meistrite valmistatud. Muhulased õppisid selgeks vajalikud töövõtted ja alustasid tööd oma stiili väljatöötamise kallal. Läänemaa ja Muhu tekid olid üsna lühikese aja möödudes eriilmelised.

Brändinimetuse „Muhu tikand“ teke on aga ilmselgelt seotud rahvakunstimeistrite koondisega UKU (tegutses 1966-1993). UKU kõrged nõudmised tootlikkuse ja kvaliteedi osas tekitasid Muhu tikandi nimelised hästimüüvad kaubaartiklid. Muhu tikandit tehti UKU osakondades ka mujal Eestis.

Muhu tikand

Kui küsitakse Muhu tikandi definitsiooni, siis tuleb tunnistada Muhu tikand nähtuseks, mis on seotud aegade, olude ja inimestega ning on alati komplektis ja arengus koos Muhu saare ja siinsete lugudega.

Tikkimine on Muhus juurdunud kui elustiil. Nii nagu on inimesed erinevad, oli ja on ka muhu tikkijate hulgas eredalt omapärase käekirjaga kui ka töökaid mustrite järgi tikkijaid. Et erinevad tikkijad Muhus siiski mingi ühtse muhu mulje on saavutanud, on koos ja lähestikku elamise ja töötamise tulemusel tekkinud sünergia, mida mõjutavad põlvkondade kogemused. Muhu tikand ei ole sugugi üheselt mõistetav ja hetkega haaratav oskustepakett. Muhu tikand on mitmete võimaluste nutikas kombinatsioon. Kogukonna heakskiit on endiselt oluliseks mõõdupuuks.
Muhu tikandiloos on tähtsateks momentideks käeline osavus ja loovus. Muhu mustriloomesse panuseandjate joonistamisoskus, kompositsioonitunnetus ja värvimeel väärivad tunnustust ja imetlust. Eredad tikkijaisiksused on elu jooksul välja kujundanud oma käekirja ja tööstiili ning nad on olnud oma töös viljakad.

Saja aasta jagu ilusaid tikkimistöid annavad huvilistele võimaluse jälgida Muhu tikandi arengulugu, tikkijate käekirja ja tööstiili.

Anu Kabur