Tegevusaruanne 2016

Olulisemad ettevõtmised

Jaanuar

 • 05.- juhatuse koosolek- toimumise koht seltsi ruum Liival (ka järgnevatel üritustel, kui toimumiskohta pole lisastud) , juhatuse töökorralduse kinnitamine, ülevaade raamatupidamisest ja poe tegevusest suvehooajal
 • 19.- 2015.a tegevusaruande analüüs, hindamine ja kinnitamine, Saare maakond
 • Mardilaadal 2016 esialgne kava
  • projekti kirjutamine valla seltsitegevuse taotlusvooru
  • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel

Veebruar

 • 02.- seltsi tegevust tutvustava ppt-esitluse tegemine seltsi 20. juubeliks, nominentide esitamine seltsi käsitööauhinna saamiseks
 • 06.- osalemine ERKL volikogul Tallinnas
 • 13.- kõladega kudumise õpituba
 • 26.- käsitööpreemia üleandmine Muhu valla pidulikul EV aastapäevaaktusel- Asta Sepp
 • Ühisprojekti kirjutamine koostöös Muhu muuseumi ja vallaga Mereaasta- 2016 ürituste korraldamiseks suvel Muhu päevade raames
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel

Märts

 • 01.- käsitööliste kokkusaamine Kuressaares- Mardilaat 2016 ettevalmistamine, esinejad, õpitoad
 • 08.- mardilaada tegevuste planeerimine, mentorkoolituste valimine
 • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
 • Leader-programmi ühisprojekti MuhuMaaLammas allkirjastamine, tegevuste koordineerimine

Aprill

 • 01.- käsitööseltsi 20. juubeli pidulik tähistamine kohvikus Koek ja Moes
 • 05.- seltsiliste kokkkusaamine, poe koristamine ja kujundamine, sisekorraeeskirjad, koostöölepingute allkirjastamine
 • 19.- seltsi üldkoosolek, juhatuse aruanne seltsi tegevusest, küsitluse kokkuvõte, müügiperioodi planeerimine
 • Alates 23.- … avatud seltsi käsitööpood

Mai

 • 03.- kevadlaada ettevalmistamine
 • 14.- Muhu kevadlaat Hellamaal, küpsetamine ja kohviku pidamine, käsitööteemaliste võistlusmängude läbiviimine
  • Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
  • avatud seltsi käsitööpood

Juuni

 • 01.- kudumise õpituba „Muhu traditsioonilisi kudumisvõtteid“ 30 taanlasele
 • 10.- 11.- seltsi kultuurireis Rakverre ja Lääne- Virumaale
 • 17.- 19.- taaskasutusteemalise kaltsuvaipade näituse esemete kokkukogumine, kujundamine ja ülespanek
 • 20.- 24.- näitus „Triibuline Muhu“ Muhu Põhikoolis Muhu päevade raames
  • avatud seltsi käsitööpood

Juuni- aug

 • Muhu käsitööliste näitused Liival käsitööpoes
 • keraamika õpitoad Jüri-Jaani Talustuudios, korraldaja Marget Tafel

Juuli

 • 02.- osalemine omatoodangulaadal Koguvas
 • 12.- seltsi korraline üldkoosolek, juhatuse valimine
 • 13.- külalised Kesk- Eesti Käsitööseltsist, tegemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine
 • projekti aruande kirjutamine
 • avatud seltsi käsitööpood

August

 • 01.- juhatuse koosolek, registrikannete ja põhikirjamuudatuste tegemine
 • 07.- Muhu tikandi õpituba 25 rootslasele
 • 13.- Roosna-Alliku mõisa 230. juubelipidustustel osalemine, Muhu roositud tekkide näituse, pättide tegemise õpitoa ja Muhu lilltikandi teemalise loengu läbiviimine
 • 17.- Marja Matiiseni lapitöö mentorkoolitus Eesti Lapitöö Majas
 • 25.- muhu tikandi koolitus jaapanlastele
 • avatud seltsi käsitööpood

September

 • 10.- 11.- seltsi õppereis Riiga
 • 16.- seltsi juhatuse osalemine Juhtide Koolis
 • 24.- sügislaat Muhu kaubahoovis- küpsetamine, kohviku pidamine, loterii
 • 26.- osalemine Muhu Turismiassotsiatsiooni koosolekul, koostööprojektid
 • projektide aruannete kirjutamine
 • valmistumine mardilaadaks

Oktoober

 • …- 02.- avatud seltsi käsitööpood, müügihooaja lõpetamine
 • 05.- juhatuse kokkusaamine, kokkuvõtted ja planeerimine
 • 05., 18., 25.- seltsi iganädalased töötoad Alliki Oidekivi juhendamisel
 • 11.- väljasõit Muhu Muuseumisse, tutvumine muuseumi varadega- naise põlled
 • 22.- Meistrikojad Üle Maa. Muhu põllepitside heegeldamine. Näitus Muhu naise põlledest. Juhendaja Ülle Kuusk.
 • 27.- seltsi 2017.a tööplaani visioonid
 • valmistumine mardilaadaks, rahvariidedemonstratsiooni komplektide kokkupanek

Oktoober- november

 • neljapäevased näputööõhtud Hellamaa külakeskuses, korraldaja MTÜ Hellamaa Maanaiste selts

November

 • 01., 15., 22., 29.-seltsi iganädalased töötoad Alliki Oidekivi juhendamisel
 • 01.- 09.- programmi ja inventari kokkupanek mardilaadale, õpitubade ettevalmistamine
 • 10.- 13.- osalemine Mardilaadal Saku Suurhallis, etnomoedemonstratsioon, 3 õpituba, müügiboks
 • 15.- kokkuvõtete tegemine suvisest müügiperioodist ja mardilaadast
 • 19.- 21. – Kristina Rajando mentorkoolitus „Traditsiooniline nahatöö“.
 • 19.- Veinika Västriku seelikuraamatu esitlusel osalemine
 • projekti „Muhu naene oo kut lill“ kirjutamine rahvarõivakoolituse rahastamiseks
 • Õpitoad Hellamaa külakeskuses – Hellamaa Maanaiste selts

Detsember

 • 06., 13.-seltsi iganädalased töötoad Alliki Oidekivi juhendamisel
 • 2.- 4.-osalemine käsitöömessil Laululava ruumes
 • 14.- jõulumüügi väljapanek
 • 15.- seltsi jõulupidu restoranis Koost, kingipakkide jagamine, programm ja kontsert
 • 16- 23.- käsitöö näitusmüük seltsi ruumis
 • 21.- heategevuslike jõulukinkide kojuviimine Muhu lastele
 • 22.- jõulukinkide üleandmine Muhu hooldekodu elanikele

Koostöö teiste institutsioonidega

Käsitööselts Oad ja Eed teeb koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa Külakeskus, Liiva Lasteaed, Muhu Hooldekodu, Saaremaa Kunstistuudio ja Muhu Puidukoda. Vastu on võetud külalisi Eesti teistest piirkondadest. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka „suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Kuulume liikumisse Kodukant ja Muhu Turismiassotsiatsiooni. Suurt huvi on pakkunud ERKL poolt korraldatud üritused ja koolitused.
Hinnang 2016. aasta tegevusele
Selle aasta suuremateks ettevõtmisteks olid seltsi 20. juubeli tähistamine,vaibanäitus „Triibuline Muhu“ ja paikkonna esindamine mardilaadal Saku Suurhallis. Jätkasime töötubade ja koolituste läbiviimist nii muhulastele kui ka külalistele. Huvi seltsi tegemiste vastu oli endiselt suur. Igal nädalal saime kokku, välja pakutud üritustel osales palju huvilisi. Oktoobris alustasime käsitööõhtutega Alliki Oidekivi juhendamisel. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks.
Viis kuud aastas avatud seltsi käsitööpood Liival nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks ning turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu Muuseumiga.
Jätkus erinevate tegevuste rahastamiseks projektide kirjutamine.
Piisavalt aega ei jätkunud seltsi seltsi kroonika kokkupanekuks. Ka mitmed õpitubade korraldamise ideed jäid teostamata. Need tegemised jäävad 2017. aasta plaanidesse.
Aastaga võib siiski rahule jääda.

2017. aasta tegevusplaan

Olulisemad ettevõtmised

 • Jaan- mai- projektide kirjutamine seltsi ajalugu ja tegevust kajastava raamatu väljandmiseks
 • Jaan- aprill- seltsi kroonika kokkupanek, materjali kogumine
 • Jaan- dets- seltsi liikmete poolt õpitubade korraldamine erinevate töövõtete tutvustamiseks, toimumise koht seltsi ruum Liival.
 • Jaan- mai, sept- dets- iganädalased õpitoad Alliki Oidekivi juhendamisel, rahvariiete valmistamise projekti I etapp-Muhu naise põlle ja tanu tegemine, seelikukanga kudumine
 • Veebr- seltsi käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
 • Jaan- dets- ülenädalased seltsiliste kokkusaamised, toimumise koht seltsi ruum Liival
 • Veebr- dets- väliskoolitajate tellimine kursuste ja õpitubade korraldamiseks (portselanimaal, nahatöö, taaskasutus, Rootsist pärit võtted kangastelgedel kudumiseks jt), toimumise koht seltsi ruum Liival
 • Märts- seltsiliste kultuurireis Leetu, käsitöölaada külastamine
 • Aprill- valmistumine müügiperioodiks, kevadlaat
 • Mai- sept- seltsi käsitööpoes müügi korraldamine, toimumise koht käsitööpood Liival, talviste käsitöötubade raames valminud Muhu naise põllede ning tanude näitus, toimumise koht seltsiruum Liival
 • Juuni- padjanäitus „Nostalgia“ korraldamine Muhu päevade raames, toimumise koht seltsi ruum
 • August- ERMi külastamine
 • Sept- mihklipäevalaat, toimumise koht Liiva Kaubahoov
 • Nov- mardilaadal osalemine, toimumise koht Saku Suurhall
 • Dets- kingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele
 • Dets- käsitöönäitus- jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.
 • Dets- seltsi jõulupidu