2015

Muhu käsitöö
Selle aasta suuremaks ettevõtmiseks oli Muhu rahvariiete näituse „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ korraldamine. Kokku oli näitusel esitletud 180 eset: kindlast ajastust pärit 20 rõivakomplekti mannekeenidel ja stendidel ning ohtralt üksikesemeid. Komplektidele olid juurde lisatud selgitavad tekstid esemete päritolu ja ajaloolise tausta kohta ning giidid andsid täiendavaid seletusi. Näituse populaarsuse tõttu pikendasime selle lahtiolekuaega 4 päeva võrra.
Jätkasime töötubade ja koolituste läbiviimist nii muhulastele kui ka külalistele. Huvi seltsi tegemiste vastu oli endiselt suur ja liikmeskond arvukas. Igal nädalal saime kokku, välja pakutud üritustel osales palju huvilisi. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine.
Viis kuud aastas- jüripäevast mihklipäevani, oli avatud meie seltsi käsitööpood Liival, mis nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks ning turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu Muuseumiga.
Jätkus seltsi ruumi sisustamine ning selle tarbeks projektide kirjutamine. Projekti rahade toel toimus ka sellesuvine käsitöönäitus, mis oli kokku avatud 9 päeva ja ja kõigile huvilistele tasuta.
Piisavalt aega ei jätkunud seltsi 20. juubeliks valmistumiseks: kogumiku jaoks materjali kogumiseks ja seltsi kroonika kokkupanekuks. Ka mitmed õpitubade korraldamise ideed jäid teostamata. Need tegemised jäävad 2016. aasta plaanidesse.

Sellel aastal sai iga hooldekodu elanik jõulukingituseks meie seltsi liikmete poolt purgikese maitsvat moosi.

Muhu Käsitööselts Oad ja Eed MTÜ tegutseb aastast 1996. Seoses Muhu valla 25. juubeliga ja seltsi 20. tegevusaastaga oli plaanis uus väljapanek, kus põhirõhk Muhu rahvariietel läbi aegade. Näitus toimus ajavahemikus 20.- 24.06.2015.a. Kuna huvilisi oli palju, hoidsime külastajate soovil näitust avatuna lisaks veel 4 päeva: 02.- 05. 2015.a muusikafestivali Juu Jääb toimumise ajal. Nii naiste, meeste kui ka laste rahvariided on läbi aegade muutunud ning ühel näitusel väljapanduna andsid nad tervikliku ülevaate rahvariide arengust. Kuna Muhu rahvariiete elemendid on stiliseerituna väga populaarsed ka kaasaegsete riiete ning isegi interjööride kujunduses, hõlmasid osa väljapanekust tänapäevased rõivad ja esemed. Kokku oli näitusel üle 180 rahvariidekomponendi 18. saj lõpust kuni tänapäevani. Kõik esemed oli seltsiliste isiklik omand ja nn „kirstuvara“. Esitletud oli 20 erinevat rõivakomplekti- 13 mannekeenidel ja 7 seintel, lisaks veel ohtralt üksikesemieid. Kõigile komplektidele ja esemetele oli koostatud ja lisatud selgitavad tekstid asjade taustast, päritolust, ajaloost ja omanikest. Seltsi korraldatava juubelinäituse eesmärgiks oli ka Muhu rahvusliku käsitöö elujõulisena hoidmine: õppimine ja õpetamine, tutvustamine ja populariseerimine. Näituseruumides sai lisaks väljapaneku vaatamisele jälgida töötavaid meistreid ning omandada erinevaid käsitöövõtteid: vana Muhu tikand, roosimine, pitside heegeldamine, rahvariideseeliku kurrutamine, pättide tallutamine, traditsioonilised kudumisvõtted Muhu sukkade ja kinnaste kudumisel. Viiel päeval olid näituse teejuhtideks 7 erinevat käsitöömeistrit, kes tutvustasid väljapanekut ja töövõtteid. Täpset külastajate arvepidamist ei olnud, kuid külalisteraamatusse tegi sissekandeid ca 200 inimest, kelle hulgas peale eestlaste ka sakslasi, prantslasi, soomlasi jt. Näitus väärtustas ja populariseeris kohalikku käsitöötraditsiooni ja andis võimaluse sellest osa saada nii Muhu elanikele kui ka kaugematele külalistele. Fotofraaf Õie Õlli poolt jäädvustati näitus fotodena peagi ilmuvasse saarteteemalisse raamatusse. Näitus oli kõigile huvilistele tasuta. Projekt täitis oma eesmärki igakülgselt. Hoolimata 4 lisapäevast arvasid külastajad, et selline näitus võiks hoopis pikemat aega avatud olla. Seda piiras kahjuks ressursside nappus. Sündmus on kindlasti jätkusuutlik ja plaanime seda korrata ka edaspidi.