2017

MUHU NAENE OO KUT LILL
Muhu naise põllede valmistamine

Selle aasta suurimaks ettevõtmiseks oli Muhu naise põllede tikkimine projekti MUHU NAENE OO KUT LILL… raames ja põllenäituste korraldamine Muhu Põhikoolis ning Muhu Muuseumis. Endiselt korraldasime töötube ja koolitusi nii muhulastele kui ka külalistele. Huvi seltsi tegemiste vastu oli jätkuvalt suur. Igal nädalal saime kokku, välja pakutud üritustel osales palju huvilisi, liitus uusi seltsilisi. Oktoobris jätkasime projekti raames Muhu naise tanude tikkimisega Tiiu Tuusti ja Alliki Oidekivi juhendamisel. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks.
Viis kuud aastas avatud seltsi käsitööpood Liival nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks ning turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu Muuseumiga.
ERKL-i abiga korraldatud mentorkoolitused pakkusid endiselt suurt huvi ja osalejaid jätkus.

 

  • 2017 »
  • Põllenäitus 2017