2015

Muhu käsitöö
Selle aasta suuremaks ettevõtmiseks oli Muhu rahvariiete näituse „Rahvarõivas vanasti ja tänapäeva rõivaste detailides“ korraldamine. Kokku oli näitusel esitletud 180 eset: kindlast ajastust pärit 20 rõivakomplekti mannekeenidel ja stendidel ning ohtralt üksikesemeid. Komplektidele olid juurde lisatud selgitavad tekstid esemete päritolu ja ajaloolise tausta kohta ning giidid andsid täiendavaid seletusi. Näituse populaarsuse tõttu pikendasime selle lahtiolekuaega 4 päeva võrra.
Jätkasime töötubade ja koolituste läbiviimist nii muhulastele kui ka külalistele. Huvi seltsi tegemiste vastu oli endiselt suur ja liikmeskond arvukas. Igal nädalal saime kokku, välja pakutud üritustel osales palju huvilisi. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine.
Viis kuud aastas- jüripäevast mihklipäevani, oli avatud meie seltsi käsitööpood Liival, mis nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks ning turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu Muuseumiga.
Jätkus seltsi ruumi sisustamine ning selle tarbeks projektide kirjutamine. Projekti rahade toel toimus ka sellesuvine käsitöönäitus, mis oli kokku avatud 9 päeva ja ja kõigile huvilistele tasuta.
Piisavalt aega ei jätkunud seltsi 20. juubeliks valmistumiseks: kogumiku jaoks materjali kogumiseks ja seltsi kroonika kokkupanekuks. Ka mitmed õpitubade korraldamise ideed jäid teostamata. Need tegemised jäävad 2016. aasta plaanidesse.

  • 2015 »
  • Näitus - Muhu rahvariie läbi aegade