2013

Seltsi uue ruumi avamine Liival.

Esmakordselt pea 20-aastase tegevusaja jooksul saime sel aastal oma ruumi. Seni oleme koos käinud erinevatel pindadel: lasteaias, hooldekodu keldris, Muhu Põhikoolis, valla maa-ameti ruumides, Hellamaa külakeskuses jm.
Uus ruum nõuab sisustamist ja töövahendite (kangasteljed jm) ülespanemist, et selles aktiivset seltsitegevust arendada. See ongi järgmiste aastate prioriteet: projektide kirjutamine, töövahendite soetamine, koolituste ja õpitubade läbiviimine, kogukonnale kasulik laiapõhjaline tegevus.
Heameelt teeb, et huvi seltsi tegemiste vastu on suur. Iganädalastel kokkusaamistel on alati palju osalejaid, välja pakutud üritustel lai kandepind. Koostöö valla teiste asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine. Seltsi käsitööpood Liival (avatud jüripäevast mihklipäevani) on hea väljund meistritele oma toodangu turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Seltsi liikmed on aktiivselt osa võtnud teistes paikkondades toimuvatest üritustest.
Sel aastal oleme saanud palju tähelepanu teistest maadest. Korduvalt käidi meie meistrite õpitubasid ja käsitööpoes toimuvat jäädvustamas Jaapani filmitegijate poolt. Muhu-aineline moekollektsioon valmis Islandi disaineril ning tänu selle menule on järgmiseks suveks tellitud mitu koolitust erinevate maade (Brasiilia, Jaapan, Rootsi, Inglismaa jt) moeloojatelt kohaliku käsitööga tutvumiseks.
Esmakordselt pea 20-aastase tegevusaja jooksul saime sel aastal oma ruumi. Seni oleme koos käinud erinevatel pindadel: lasteaias, hooldekodu keldris, Muhu Põhikoolis, valla maa-ameti ruumides, Hellamaa külakeskuses jm.
Uus ruum nõuab sisustamist ja töövahendite (kangasteljed jm) ülespanemist, et selles aktiivset seltsitegevust arendada. See ongi järgmiste aastate prioriteet: projektide kirjutamine, töövahendite soetamine, koolituste ja õpitubade läbiviimine, kogukonnale kasulik laiapõhjaline tegevus.

  • 2013 »
  • Jaapanlaste külastus 18.12.2013