et | en | ru | fi | de

Tegevusaruanne 2016

Olulisemad ettevõtmised

Jaanuar
05.- juhatuse koosolek- toimumise koht seltsi ruum Liival (ka järgnevatel üritustel, kui toimumiskohta pole lisastud) , juhatuse töökorralduse kinnitamine, ülevaade raamatupidamisest ja poe tegevusest suvehooajal
19.- 2015.a tegevusaruande analüüs, hindamine ja kinnitamine, Saare maakond Mardilaadal 2016 esialgne kava
* projekti kirjutamine valla seltsitegevuse taotlusvooru
*Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel


Veebruar
02.- seltsi tegevust tutvustava ppt-esitluse tegemine seltsi 20. juubeliks, nominentide esitamine seltsi käsitööauhinna saamiseks
06.- osalemine ERKL volikogul Tallinnas
13.- kõladega kudumise õpituba
26.- käsitööpreemia üleandmine Muhu valla pidulikul EV aastapäevaaktusel- Asta Sepp
*Ühisprojekti kirjutamine koostöös Muhu muuseumi ja vallaga Mereaasta- 2016  ürituste korraldamiseks suvel Muhu päevade raames
*Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
 

Märts
01.- käsitööliste kokkusaamine Kuressaares- Mardilaat 2016 ettevalmistamine, esinejad, õpitoad 
08.- mardilaada tegevuste planeerimine, mentorkoolituste valimine
*Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
*Leader-programmi ühisprojekti MuhuMaaLammas allkirjastamine, tegevuste koordineerimine
 

Aprill
01.- käsitööseltsi 20. juubeli pidulik tähistamine kohvikus Koek ja Moes
05.- seltsiliste kokkkusaamine, poe koristamine ja kujundamine, sisekorraeeskirjad, koostöölepingute allkirjastamine
19.- seltsi üldkoosolek, juhatuse aruanne seltsi tegevusest, küsitluse kokkuvõte, müügiperioodi planeerimine
*Alates 23.- ... avatud seltsi käsitööpood
 

Mai
03.- kevadlaada ettevalmistamine
14.- Muhu kevadlaat Hellamaal, küpsetamine ja kohviku pidamine, käsitööteemaliste võistlusmängude läbiviimine
*Muhu seelikukanga kudumine kangastelgedel
*avatud seltsi käsitööpood
 

Juuni
01.- kudumise õpituba „Muhu traditsioonilisi kudumisvõtteid“ 30 taanlasele
10.- 11.- seltsi kultuurireis Rakverre ja Lääne- Virumaale
17.- 19.- taaskasutusteemalise kaltsuvaipade  näituse esemete kokkukogumine,  kujundamine ja ülespanek
20.- 24.- näitus  „Triibuline Muhu“ Muhu Põhikoolis Muhu päevade raames
*avatud seltsi käsitööpood
Juuni- aug
*Muhu käsitööliste näitused Liival käsitööpoes
*keraamika õpitoad Jüri-Jaani Talustuudios, korraldaja Marget Tafel
 

Juuli
02.- osalemine omatoodangulaadal Koguvas
12.- seltsi korraline üldkoosolek, juhatuse valimine
13.- külalised Kesk- Eesti Käsitööseltsist, tegemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine
*projekti aruande kirjutamine
*avatud seltsi käsitööpood
 

August
01.- juhatuse koosolek, registrikannete ja põhikirjamuudatuste tegemine
07.- Muhu tikandi õpituba 25 rootslasele
13.- Roosna-Alliku mõisa 230. juubelipidustustel osalemine, Muhu roositud tekkide näituse, pättide tegemise õpitoa ja Muhu lilltikandi teemalise loengu läbiviimine
17.- Marja Matiiseni lapitöö mentorkoolitus Eesti Lapitöö Majas
25.- muhu tikandi koolitus jaapanlastele
*avatud seltsi käsitööpood
 

September
10.- 11.- seltsi õppereis Riiga
16.- seltsi juhatuse osalemine Juhtide Koolis
24.- sügislaat Muhu kaubahoovis-  küpsetamine, kohviku pidamine, loterii
26.- osalemine Muhu Turismiassotsiatsiooni koosolekul, koostööprojektid
*projektide aruannete kirjutamine
*valmistumine mardilaadaks
 

Oktoober
...- 02.- avatud seltsi käsitööpood, müügihooaja lõpetamine
05.- juhatuse kokkusaamine, kokkuvõtted ja planeerimine
05., 18., 25.- seltsi iganädalased töötoad Alliki Oidekivi juhendamisel
11.- väljasõit Muhu Muuseumisse, tutvumine muuseumi varadega- naise põlled
22.- Meistrikojad Üle Maa. Muhu põllepitside heegeldamine. Näitus Muhu naise põlledest. Juhendaja Ülle Kuusk.
27.- seltsi 2017.a tööplaani visioonid
*valmistumine mardilaadaks, rahvariidedemonstratsiooni komplektide kokkupanek
Oktoober- november- neljapäevased näputööõhtud Hellamaa külakeskuses, korraldaja MTÜ Hellamaa Maanaiste selts
 

November
01., 15., 22., 29.-seltsi iganädalased töötoad Alliki Oidekivi juhendamisel
01.- 09.- programmi ja inventari kokkupanek mardilaadale, õpitubade ettevalmistamine
10.- 13.- osalemine Mardilaadal Saku Suurhallis, etnomoedemonstratsioon, 3 õpituba, müügiboks
15.- kokkuvõtete tegemine suvisest müügiperioodist ja mardilaadast
19.- 21. - Kristina Rajando mentorkoolitus „Traditsiooniline nahatöö“.
19.- Veinika Västriku seelikuraamatu esitlusel osalemine
*projekti „Muhu naene oo kut lill“ kirjutamine rahvarõivakoolituse rahastamiseks
Õpitoad Hellamaa külakeskuses - Hellamaa Maanaiste selts
 

Detsember
06., 13.-seltsi iganädalased töötoad Alliki Oidekivi juhendamisel
2.- 4.-osalemine käsitöömessil Laululava ruumes
14.- jõulumüügi väljapanek
15.- seltsi jõulupidu restoranis Koost, kingipakkide jagamine, programm ja  kontsert
16- 23.- käsitöö näitusmüük seltsi ruumis
21.- heategevuslike jõulukinkide kojuviimine Muhu lastele
22.- jõulukinkide üleandmine Muhu hooldekodu elanikele

Koostöö teiste institutsioonidega

Käsitööselts Oad ja Eed teeb koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa Külakeskus, Liiva Lasteaed, Muhu Hooldekodu, Saaremaa Kunstistuudio ja Muhu Puidukoda. Vastu on võetud külalisi Eesti teistest piirkondadest. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka „suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Kuulume liikumisse Kodukant ja Muhu Turismiassotsiatsiooni. Suurt huvi on pakkunud ERKL poolt korraldatud  üritused ja koolitused.
Hinnang 2016. aasta tegevusele
Selle aasta suuremateks ettevõtmisteks olid seltsi 20. juubeli tähistamine,vaibanäitus „Triibuline Muhu“ ja paikkonna esindamine mardilaadal Saku Suurhallis. Jätkasime töötubade ja koolituste läbiviimist nii muhulastele kui ka külalistele.  Huvi seltsi tegemiste vastu oli endiselt suur. Igal nädalal saime kokku,  välja pakutud üritustel osales palju huvilisi. Oktoobris alustasime käsitööõhtutega Alliki Oidekivi juhendamisel. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks.
Viis kuud aastas avatud seltsi käsitööpood Liival nõudis igapäevast tegelemist ja müüjate kohalolu. Kauplus oli hea väljund meistritele oma toodangu tutvustamiseks  ning turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Selgi aastal suhtlesime teiste rahvustega ning korraldasime neile koolitusi ja presentatsioone, mitmeid neist koostöös Muhu Muuseumiga. 
Jätkus erinevate tegevuste rahastamiseks projektide kirjutamine.
Piisavalt aega ei jätkunud seltsi seltsi kroonika kokkupanekuks.  Ka mitmed õpitubade korraldamise ideed jäid teostamata. Need tegemised jäävad 2017. aasta plaanidesse.
Aastaga võib siiski rahule jääda.
 

2017. aasta tegevusplaan

Olulisemad ettevõtmised

Jaan- mai- projektide kirjutamine  seltsi ajalugu ja tegevust kajastava raamatu väljandmiseks
Jaan- aprill- seltsi kroonika kokkupanek, materjali kogumine
Jaan- dets- seltsi liikmete poolt õpitubade korraldamine erinevate töövõtete tutvustamiseks, toimumise koht seltsi ruum Liival.
Jaan- mai, sept- dets- iganädalased õpitoad Alliki Oidekivi juhendamisel, rahvariiete valmistamise projekti I etapp-Muhu naise põlle ja tanu tegemine, seelikukanga kudumine
Veebr- seltsi käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
Jaan- dets-  ülenädalased seltsiliste kokkusaamised, toimumise koht seltsi ruum Liival
Veebr- dets- väliskoolitajate tellimine kursuste ja õpitubade korraldamiseks (portselanimaal, nahatöö,  taaskasutus, Rootsist pärit võtted kangastelgedel kudumiseks jt), toimumise koht seltsi ruum Liival
Märts- seltsiliste kultuurireis Leetu, käsitöölaada külastamine
Aprill- valmistumine müügiperioodiks, kevadlaat
Mai- sept- seltsi käsitööpoes müügi korraldamine, toimumise koht käsitööpood Liival, talviste käsitöötubade raames valminud Muhu naise põllede ning tanude näitus, toimumise koht seltsiruum Liival
Juuni- padjanäitus „Nostalgia“ korraldamine  Muhu päevade raames, toimumise koht seltsi ruum
August- ERMi külastamine
Sept- mihklipäevalaat, toimumise koht Liiva Kaubahoov
Nov- mardilaadal osalemine, toimumise koht  Saku Suurhall
Dets- kingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele
Dets- käsitöönäitus- jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.
Dets- seltsi jõulupidu