et | en | ru | fi | de

Tegevusaruanne 2014

Olulisemad ettevõtmised

Jaanuar
07.- juhatuse koosolek- toimumise koht seltsi ruum Liival (ka järgnevatel üritustel, kui toimumiskohta pole lisastud)
14.- seltsiliste jõulupidu taliharjapäeval Muhu restoranis
21.- juhatuse töökorralduse kinnitamine
21.- 2013.a tegevusaruande analüüs, hindamine ja kinnitamine
*Projekt ruumi sisustamiseks vajaliku inventari soetamiseks- mööbel, õmblusmasinad
Veebruar
Mänguasjade õmblemine suveks poodi müügile
14.- 15.- projektikirjutamise koolitus I moodul- osalejad Ivi ja Kaia
20.- seltsi käsitööpreemia väljaandmine- Ain Kollo
Motiivide tikkimine ja õmblemine pannoo jaoks Muhu hooldekodu avamise puhuks

Märts
06.- osalemine käsitööliste infopäeval Kuressaare Maavalitsuses
06.- osalemine Anu Raua näituse avamisel Kuressaares
07.- Tüdrukute päev Muhu Põhikoolis, käsitöötubade korraldamine
15.- 16. – projektikirjutamise koolitus vallas-  II moodul
*Projekti kirjutamine vallale suvise näituse toetuse saamiseks
22.- osalemine Ida- Saaremaa käsitööpäevadel
29.- 30.- Veinika Västriku kangakudumise mentorkoolitus „ Lõime ülespanek ja erinevad kangastelgedel kudumise tehnikad“
Aprill
01.- seltsi üldkoosolek
02.- osalemine Anu Raua nöörvaipade tegemise koolitusel Kuressaare Kunstistuudios
04.- Osalemine Muhu Kultuuri ümarlaual Vanatoa turismitalus- valla tööplaani kooskõlastamine
05.- Veinika Västriku kangakudumise mentorkoolituse II moodul
08.- seltsi kingituse- tikitud seinapannoo üleandmine Muhu Hooldekodu avamisel
*Projekti kirjutamine Kultuurkapitalile näidiskäsitööesemete soetamiseks seltsile
*Sukkade ja pättide valmistamine suviseks näituseks Ornamentaalne
*Messi Maale Elama auhindade valmistamine Muhu Vallavalitsusele
*Alates 20.- ... avatud seltsi käsitööpood
28.- Kadi Pajupuu mentorkoolitus „Käsitöökaupluste ja väljapanekute kujundamine“
Mai
17.- Muhu kevadlaat Kaubahoovis, kohviku pidamine
19.- lasteaialaste vastuvõtt seltsi ruumis, käsitöö õpitoa korraldamine
Juuni
*Esemete kokkukogumine suureks Muhu näituseks
04.- kudumise õpitoa  „Muhu traditsioonilisi kudumisvõtteid“ korraldamine taanlastele
10.- esemete kokkukogumine ja konkurss saatmiserks Tallinna näitusele Ornamentaalne
16.- 17.- külas jaapanlane- kirjanik, intervjuu andmine tema raamatu jaoks ja tikkimiskoolitus
18.- 20.- Muhu näituse kujundamine ja ülespanek
21.- näituse pidulik avamine
21.- 29.- Suur Muhu käsitööliste ülevaatenäitus Ajast Aega Ajatu Muhu põhikoolis
29.- näituse pidulik lõpetamine, auhindade ja preemiate jagamine, sponsorite tänamine
28. juuni- 29. juuli- osalemine näitusel ornamentaalne Tallinna Kunstihoones
Juuni- aug
*Meistrite aasta näitused Liival käsitööpoes
Juuli
11.- tikkimise õpitoa koraldamine hollandlastele
14.- Muhu näituse CD-d 2 erinevalt fotograafilt, materjali paljundamine
19.- Kiikla rahvamaja seltsi Maadaam vatuvõtt, tikkimise õpitoa korraldamine
22.- Loksa seltsi Rannamännid vastuvõtmine, tegemiste tutvustamine, kogemuste vahetamine
September
6.- 7.- seltsi õppereis Lõuna-Eestisse
10.- kudumise õpitoa korraldamine taanlastele- 22 in
27.- Mihklipäevalaat, kohviku pidamine
*Projektide aruannete kirjutamine
*Valmistumine mardilaadaks
Oktoober
9.- 12.- osalemine Mardilaadal Saku Suurhallis
11.- sõidu organiseerimine kõigile soovijatele Tallinna Saku Suurhalli Mardilaadale
13.- seltsi auhinna vastuvõtmine maavanema vastuvõtul- kõige koolitussõbralikum organisatsioon maakonnas 2014
25.- üle-eestiline meistrite õpikoda- nahkehistöö- prosside ja võtmehoidjate valmistamine
November- detsember
25.- seltsi ruumi valmispanek jõulumüügiks
Detsember
*Jõulukinkide valmistamine vanadekodule- sokkide tikkimine
16.- seltsi jõulupidu Kuressaares- pidulik õhtusöök restoranis Grand Rose, kingipakkider jagamine, Maarja- Liis Ilusa ja Koit toome kontsert
13.- 23.- käsitöö näitusmüük seltsi ruumis

Koostöö teiste institutsioonidega

Käsitööselts Oad ja Eed teeb ulatuslikku koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa Külakeskus, Liiva Lasteaed, Muhu Hooldekodu, Saaremaa Kunstistuudio, Muhu Puidukoda, mandrimaalt Kiikla rahvamaja selts Maadaam ning Loksa selts Rannamännid. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka „suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Meie liikmed on osa võtnud Saaremaal tegutsevate käsitööühenduste koolitustest ja nende korraldatud üritustest. Kuulume liikumisse Kodukant ja osaleme ka nende ettevõtmistes. Suurt huvi on pakkunud EKKL poolt korraldatud  üritused ja koolitused.

Hinnang 2014. aasta tegevusele

Selle aasta tippsündmuseks võib kindlasti pidada suure ülemuhumaalise käsitööliste ülevaatenäituse Ajast Aega Ajatu korraldamise, kus oli eksponeeritud Muhu saare käsitööliste 10 viimase aasta tööd- kokku ligi 600 eksponaati 130 meistrilt. Lisaks osalesime Tallinna Kunstihoones toimunud näitusel Ornamentaalne. Väga palju oleme läbi viinud töötube ja koolitusi nii muhulastele kui ka välismaalastele. Selle tõttu sai meie selts ka tunnustuse- kõige koolitussõbralikum organisatsioon Saare maakonnas 2014. Tänu laiapõhjaliste ürituste korraldamisele on huvi seltsi tegemiste vastu hüppeliselt suurenenud, liikmete arv on kasvanud kolmandiku võrra- 26-ni. Iganädalastel kokkusaamistel on alati palju osalejaid,  välja pakutud üritustel lai kandepind. Koostöö valla asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine. Seltsi käsitööpood Liival (avatud jüripäevast mihklipäevani) on hea väljund meistritele oma toodangu turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida. Poe ruumides saab korraldada ka seltsiliste käsitöönäitusi.
Seltsi liikmed on aktiivselt osa võtnud teistes paikkondades toimuvatest üritustest ning võõrustanud teisi seltse.  
Kel aastal oleme suhelnud paljude teiste rahvustega: hollandlaste, ameeriklaste, taanlaste, jaapanlastega, korraldanud neile koolitusi ja presentatsioone. Korduvalt käidi meie meistrite õpitubasid ja käsitööpoes toimuvat jäädvustamas.  
Saime eelmise aasta lõpus seltsile oma ruumi, mis nõudis sisustamist ja töövahendite (kangasteljed jm) ülespanemist, et selles aktiivset seltsitegevust arendada. See oligi selle aasta prioriteet: projektide kirjutamine, töövahendite soetamine, koolituste  ja õpitubade läbiviimine, kogukonnale kasulik laiapõhjaline tegevus. Kokku saime rahastuse 3 projektile, mille toel on seltsi ruumis nüüd kööginurk koos kaasaegse sisseseadega ning tegevuseks vajalik mööbel ning tarvikud.  Lisaks ostsime ka 2 õmblusmasinat.  Projekti rahade abil korraldasime ka suvise käsitöönäituse, mis oli avatud 9 päeva ja ja kõigile huvilistele tasuta. Kokkuvõtvalt võib öelda, et viisime plaanitu ellu ja jõudsime rohkemgi.

2015. aasta tegevusplaan

Olulisemad ettevõtmised

Jaan- mai- projektide kirjutamine ruumi sisustamise lõpule viimiseks ja tehniliste vahendite soetamiseks, ruumi sisseseade täiendamiseks; seltsi ajalugu ja tegevust kajastava raamatu väljandmiseks
Jaan- dets- seltsi kroonika kokkupanek seltsi 20. juubeliks, materjali kogumine
Jaan- dets- seltsi liikmete poolt õpitubade korraldamine erinevate töövõtete tutvustamiseks, toimumise koht seltsi ruum Liival.
Veebr- seltsi käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
Veebr- aug- riidest mänguasjade valmistamine müügiks käsitööpoes, toimumise koht seltsi ruum Liival
Veebr- dets- väliskoolitajate tellimine kursuste ja õpitubade korraldamiseks (portselanimaal, taaskasutus, Rootsist pärit võtted kangastelgedel kudumiseks jt), toimumise koht seltsi ruum Liival
Mai- sept- seltsi käsitööpoes müügi korraldamine, toimumise koht käsitööpood Liival
Juuni- käsitöönäituse korraldamine Muhu valla juubelipidustuste ja Muhu päevade raames, toimumise koht seltsi ruum ja kohvik Muhu Ühisturunduskeskuses
Juuni- aug- seltsi liikmete käsitööde isikunäitused, toimumise koht käsitööpood Liival
Sept- mihklipäevalaat, toimumise koht Liiva Kaubahoov
Nov- mardilaadal osalemine, toimumise koht  Saku Suurhall
Dets- kingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele
Dets- käsitöönäitus- jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.