et | en | ru | fi | de

Tegevusaruanne 2013

Olulisemad ettevõtmised

Jaan-mai- meenete ja auhindade valmistamine saarte laste folklooripäevadeks, toimumise koht Muhu Põhikool
Veebr- käsitööseltsi Oad ja Eed käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
9. märts- kultuuri- ja õppereis Tallinna- Käsitöömajas, Tarbekunstimuuseumis, KuMus ja Kunstihoones olevate näituste külastamine
Veebr- juuni- postkaardikomplekti väljaandmine seltsi liikmete käsitöödest (fotografeerimine, kujundamine, trükkimine)
24.- 26. mai- õpitubade läbiviimine Saarte laste folkloorifestivalil, toimumise koht Muhu Põhikool
1)    Punumine- vöömustrites võtmehoidjad ja järjehoidjad
2)    Vana Muhu tikandi õpetamine
3)    Muhu mustrite maalimine puidule- pesulõksud
4)    Maavillasest haldjate meisterdamine
4.- 10. juuni- osalemine seltsi liikmete käsitööga maakondlikul käsitöönäitusel, toimumise koht Kuressaare linnus.
Mai- sept- rahvusliku käsitöö näitusmüük seltsi poes, toimumise koht seltsi käsitööpood Liival.
2.- 3. aug - kultuuri- ja õppereis Ida- Virumaale, uute käsitöötehnikate õppimine, toimumise kohad Avinurme Elulaadikeskus ja Kiikla rahvamaja
2. aug- Muhu tikandi õpitoa korraldamine Kiikla rahvamaja naisseltsile MTÜ Maadaam, toimumise koht Ida- Viruma, Kiikla rahvamaja
10.aug-  „Kirbuka“ korraldamine koostöös Aki baari omanikega, toimumise koht Liival Aki baari juures
Sept- okt- kohalike meistrite kaardistamine Meistrite Aasta raames, mardilaadaks ilmuva Meistrite Kataloogi  jaoks meie seltsi liikmeid- meistreid tutvustava materjali koostamine
9. sept- Vene Õigeusu Kiriku juhtide vastuvõtt ja oma tegevuse tutvustamine, toimumise koht seltsi käsitööpood Liival.
28. sept- mihklipäevalaat, kohviku ja õunatoitude konkursi läbiviimine, toimumise koht Muhu Kaubahoov, seltsi käsitööpood Liival.
Okt- nov- projekti kirjutamine Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2013 raames seltsi ruumi sisustuse hankimiseks, ruumi sisutamine.
26. okt- seltsi ruumi pidulik avamine Muhu Ühisturunduspunktis, Meistrite Koja raames üle-eestiline õpitoa „Muhu vana tikand“ korraldamine,  toimumise koht seltsi ruum Liival.
7.- 10. nov-  osalemine Saku Suurhallis toimuval Mardilaadal, transpordi (buss) ja külastuse organiseerimine kõigile huvilistele-muhulastele.
30. nov- mentorprogrammis osalemine- Anu Randmaa õpitoa „Roosimine“ läbiviimine seltsi ruumis Liival
Dets- jõulukingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele, vanurite meelespidamine.
12. dets- mentorprogrammis osalemine-  Kadi Pajupuu koolitus „Näituste ja meistrikodade kujundamine“. Toimumise koht seltsi ruum Liival.
17.- 23. dets- seltsiliste käsitöö näitus, jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.

Koostöö teiste institutsioonidega

Käsitööselts Oad ja Eed teeb ulatuslikku koostööd kõigi Muhu saarel olevate asutustega. Sel aastal on olnud meie tegevuspartneriteks Muhu Muuseum, Muhu Põhikool, Muhu Vallavalitsus, Hellamaa Külakeskus, Liiva Lasteaed, Muhu Hooldekodu, Aki baar. Seltsi ettevõtmistele on alati oodatud kõik muhulased ja saarlased ning ka „suvemuhulaste“ hulgas on meie üritused populaarsed. Meie liikmed on osa võtnud Saaremaal tegutsevate käsitööühenduste koolitustest ja nende korraldatud üritustest. Kuulume liikumisse Kodukant ja osaleme ka nende ettevõtmistes. Suurt huvi on pakkunud EKKL poolt korraldatud  üritused ja koolitused.


Hinnang 2013. aasta tegevusele

Heameelt teeb, et huvi seltsi tegemiste vastu on suur. Iganädalastel kokkusaamistel on alati palju osalejaid,  välja pakutud üritustel lai kandepind. Koostöö valla teiste asutustega on kujunenud traditsiooniks, samuti iga-aastane seltsi käsitööauhinna väljaandmine parimate käsitööliste tunnustamiseks ning Saku Suurhallis toimuval mardilaadal osalemine. Seltsi käsitööpood Liival (avatud jüripäevast mihklipäevani) on hea väljund meistritele oma toodangu turustamiseks, samuti võimalus seltsile tegevuse jaoks raha teenida.
Seltsi liikmed on aktiivselt osa võtnud teistes paikkondades toimuvatest üritustest.  
Sel aastal oleme saanud palju tähelepanu teistest maadest. Korduvalt käidi meie meistrite õpitubasid ja käsitööpoes toimuvat jäädvustamas Jaapani filmitegijate poolt. Muhu-aineline moekollektsioon valmis Islandi disaineril ning tänu selle menule  on järgmiseks suveks tellitud mitu koolitust erinevate maade (Brasiilia, Jaapan, Rootsi, Inglismaa jt) moeloojatelt kohaliku käsitööga tutvumiseks.  
Esmakordselt pea 20-aastase tegevusaja jooksul saime sel aastal oma ruumi. Seni oleme koos käinud erinevatel pindadel: lasteaias, hooldekodu keldris, Muhu Põhikoolis, valla maa-ameti ruumides, Hellamaa külakeskuses jm.
Uus ruum nõuab sisustamist ja töövahendite (kangasteljed jm) ülespanemist, et selles aktiivset seltsitegevust arendada. See ongi järgmise aasta prioriteet: projektide kirjutamine, töövahendite soetamine, koolituste  ja õpitubade läbiviimine, kogukonnale kasulik laiapõhjaline tegevus.2014. aasta tegevusplaan

Olulisemad ettevõtmised

Jaan- mai- projektide kirjutamine ruumi sisustamise lõpule viimiseks ja käsitöövahendite soetamiseks , ruumi sisseseadmine
Jaan- dets- seltsi liikmete poolt õpitubade korraldamine erinevate töövõtete tutvustamiseks, toimumise koht seltsi ruum Liival.
Veebr- seltsi käsitööauhinna väljaandmine EV aastapäevaks
Veebr- mai- Muhu seelikukanga kudumise õpitoad, toimumise koht seltsi ruum Liival
Veebr- aug- riidest mänguasjade valmistamine müügiks käsitööpoes, toimumise koht seltsi ruum Liival
Mai- sept- seltsi käsitööpoes müügi korraldamine, toimumise koht käsitööpood Liival
Juuni- Meistrite Aasta näitus: üle-Muhulise suure käsitöönäituse korraldamine, toimumise koht Muhu Põhikool
Juuni- aug- meistrite presentatsioon: seltsi liikmete käsitööde isikunäitused, toimumise koht käsitööpood Liival.
Sept- mihklipäevalaat, toimumise koht Liiva Kaubahoov
Nov- mardilaat, toimumise koht  Saku Suurhall
Dets- kingituste valmistamine Muhu Hooldekodu elanikele
Dets- käsitöönäitus- jõulumüük, toimumise koht seltsi ruum Liival.

Eraldi toodud välja Meistrite aasta puhul korraldatavad näitused ja meistrite presentatsioonid.